Intrum Inkasso

Having problems collecting debts?

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej firmy windykacyjnej?

Wiele osób kojarzy windykację z odzyskiwaniem pieniędzy od klientów, którzy inaczej sami by nie ich zapłacili. W rzeczywistości windykacja daje Twojej firmie więcej korzyści finansowych niż tylko uniknięcie strat. Windykacja zwiększa prawdopodobieństwo, że Twój klient będzie priorytetowo traktował faktury od Twojej firmy i będą one płacone szybciej. Profesjonalne firmy windykacyjne mogą Ci pomóc w:

Skróceniu czasu kredytowania – Szybciej otrzymasz pieniądze od klienta.

Zwiększeniu płynności – Windykacja jest skutecznym narzędziem skracania okresu kredytowania, co z kolei prowadzi do poprawy płynności firmy.

Zwiększeniu stopnia rozwiązywalności spraw — Otrzymujesz spłatę większej liczby zaległych kwot.

Innymi słowy, windykacja ułatwia zachowanie dobrych nawyków finansowych w Twojej firmie.

Co to jest windykacja?

Windykacja to monitorowanie niezapłaconych faktur po upływie terminu ich zapadalności. Innymi słowy, windykacja oznacza ​​dochodzenie swoich należności od klientów, którzy nie zapłacili swoich rachunków w terminie. Windykację może przeprowadzić sam sprzedawca (usługodawca) lub firma windykacyjna.

Jak działa windykacja?

Żądanie zaległych roszczeń pieniężnych może być uciążliwym procesem a ważne jest, aby odbywał się on w sposób prawidłowy. Proces windykacji składa się z kilku etapów i potencjalnie, jeśli sprawa zajdzie daleko, obejmie szereg instancji. Czasami wystarczy wysłanie listu lub SMS-a, innym razem trzeba zaangażować komornika i wymiar sprawiedliwości.

Chcemy powiedzieć, że inkaso/windykacja to nowy produkt. Z doświadczenia wiemy, że im szybciej rozpoczniesz proces windykacji, tym większe prawdopodobieństwo, że szybko uzyskasz swoje pieniądze.